Teatro Al Vacio (Meksiko & Argentiina / Mexico & Argentina)

NADA

Ikäsuositus: 3v. +
Kesto: 38 minuuttia
Kieli: sanaton

"Kolme olentoa tapaavat tyhjässä tilassa. Tyhjällä tilalla on jotain erilaista tarjottavaa heille kaikille, tyhjä tila yllättää jokaisen."

NADA on esitys, jossa kuvan ja toiminnan dramaturgian kautta tila​ nähdään välineenä, jonka avulla on mahdollista luoda moniulotteisia ja koskettavia ihmissuhteita. NADA käy dialogia yleisön kanssa nykyesitystaiteen kielellä antaen tilaa pohtia, tuntea ja ajatella.

Konsepti:  Mauricio Ascencio, Adrián Hernández y José Agüero
Lavalla: Carolina Garibay Adrián Hernández José Agüero
Visuaalinen suunnittelu: Mauricio Ascencio
Assistentit:  Francisco Bahena Fonseca  & Mauricio Arizona
Musiikki: Eblen Macari
Tuotanto: Danza Unam  / Teatro Al Vacio
Valokuvat:  Mario Dlara
Videotuotanto: Teatro Al Vacio


 -------- på Svenska ---------------- 

Åldersrekommendation: 3 år +
Längd: 38 min.
Språk: ordlös


”Tre varelser träffas i ett tomt rum. Det tomma rummet har något annorlunda att erbjuda dem alla, det tomma rummet överraskar var och en”.

NADA är en föreställning, där bildens och handlingens dramaturgi samt rum ses som ett verktyg, med hjälp av vilket det är möjligt att skapa mångdimensionella och rörande människorelationer. NADA för en dialog med publiken på den moderna scenkonstens språk som ger rum för att reflektera, känna och tänka.

Koncept: Mauricio Ascencio, Adrián Hernández och José Agüero
På scen: Carolina Garibay, Adrián Hernández, José Agüero
Visuell planering: Mauricio Ascencio
Assistenter:  Francisco Bahena Fonseca & Mauricio Arizona
Musik: Eblen Macari
Produktion: Danza Unam / Teatro Al Vacio
Fotografier: Mario Dlara
Videoproduktion: Teatro Al Vacio


 --------- in English ------------------

Age group:  from  3 years up
Duration:  38 minutes
Non-verbal

 "Three beings meet in NOTHING. NOTHING has something different
to offer to each one. Everyone discovers in NOTHING something that surprises them. "

NOTHING is a show that, through a dramaturgy of actions and images, reflects on space as a means through which it is possible to establish affective and complex relationships, and proposes to dialogue with the public through a contemporary language that allows us to contemplate, feel and think.

Concept: Mauricio Ascencio, Adrián Hernández y José Agüero
Onstage:  Carolina Garibay Adrián Hernández José Agüero
Visual design: Mauricio Ascencio
Assistants:  Francisco Bahena Fonseca & Mauricio Arizona
Music: Eblen Macari
Production: Danza Unam / Teatro Al Vacio
Photos: Mario Dlara
Video production: Teatro Al Vacio

Trailer: